Image 1 Image 3

H1 Surf & Call paketiH1 BIT paketi

H1 Surf & Call 3

H1 Surf & Call 399,00 kn/mj

ADSL
internet opcije

Speed 10Mbps
H1 Surf&Call 3 tarifni paket sadrži telefonsku uslugu i FLAT ADSL Internet do 3 Mbps. Provjerite dostupnost na svojoj adresi.
Usluga telefon I internet
Brzina do 3 Mbps/256 kbps (min. od 1,5 Mbps/128 kbps)
Promet FLAT
Mjesečna naknada 99,00 kn
Cijena poziva Lokalni pozivi 0,23 kn/min
Nacionalni pozivi 0,28 kn/min
Pozivi prema mobilnim mrežama 1,56 kn/min
Međunarodni pozivi- prema H1 Cjeniku za međunarodne pozive.

1 račun
Besplatne dodatne usluge Prikaz broja pozivatelja (CLIP)
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR)
100 MB prostora za osobne Internet stranice
100 MB prostora u poštanskom sandučiću
mail adresa
Opcije Internet opcije
Povećanje brzine do 10 Mbps - 60 kn/mj
(od 5 Mbps/320 kbps do 10 Mbps/640 kbps)
Opcije za dodatnu uštedu H1 BESPLATNO opcija za 9,90 kn/mj
(besplatni pozivi prema svima privatnim H1 korisnicima)
H1 Call PLUS opcija za 35 kn/mj uključuje:
  • 1000 besplatnih minuta prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
  • 500 minuta prema EU fiksnim odredištima po cijeni 0,28 kn/min
  • pozivi prema nacionalnim mobilnim mrežama po cijeni 0,89 kn/min
  • 500 minuta prema 2 friends broja po cijeni od 0,28 kn/min (odabir brojeva iz nacionalne mobilne mreže ili fiksne Global 1,2,ili 3 zone) 

Dodatne usluge: Dodatni broj i linija 25,00 kn/mj
Dodatni mail i web prostor 15,38 kn/mj
Statička IP adresa 563,53 kn/mj

H1 Surf & Call paketi H1 BIT paketi

H1 Surf & Call 20

H1 Surf & Call 20199,00 kn/mj

VDSL2
internet opcije

Speed 30Mbps VDSL
Speed 50Mbps VDSL
H1 Surf&Call 20  tarifni paket sadrži VDSL2 internet brzine do 20 Mbps s FLAT prometom i telefonskom uslugom. Dostupnost na Vašoj lokaciji potrebno je provjeriti.
Usluga telefon i internet
Brzina Interneta (VDSL2) do 20/2 Mbps (min. od 14/1,4 Mbps)
Promet FLAT
Mjesečna naknada 199,00 kn
Govorna tarifa H1 Call PLUS uključuje:
  • 1000 besplatnih minuta prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
  • 500 minuta prema EU fiksnim odredištima po cijeni 0,28 kn/min
  • pozivi prema nacionalnim mobilnim mrežama po cijeni 0,89 kn/min
  • 500 minuta prema 2 friends broja po cijeni od 0,28 kn/min (odabir brojeva iz nacionalne mobilne mreže ili fiksne Global 1,2,ili 3 zone) 
1 račun
Besplatne dodatne usluge Prikaz broja pozivatelja (CLIP)
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR)
100 MB prostora za osobne Internet stranice
100 MB prostora u poštanskom sandučiću, mail adresa
Govorna sekretarica s funkcijom voice to mail
fax funkcija s email prosljeđivanjem, fax to mail
Medijski centar za glazbu, slike i filmove (SMB, FTP, UPnP AV)
2 USB priključka za printer i Hard disk
Iphone i Android aplikacija za uspostavljanje i primanje fiksnih poziva preko smartphone-a
Dodatne usluge: Dodatni mail i web prostor 15,38 kn/mj
Statička IP adresa 563,53 kn/mj
Obračunska jedinica je sekunda. Uspostava poziva je 0,28 kn.
Sve cijene su izražene u kunama i sadrže PDV.